Hayatımızda 12 Farklı Zorunlu Sigorta Var

Kamu otoritesince belirlenen herhangi bir alanda, kusuru olmaksızın zarar görenlerin zararını karşılamak için kanun veya Bakanlar Kurulu kararıyla yaptırılması mecbur kılınan sigortalara “zorunlu sigorta” deniyor. Bu şekilde bugün hayatımıza giren tam 12 adet zorunlu sigorta var.
Kamu otoritesince 12 sigorta zorunlu hale getirilmiş ancak vatandaşın bu sigortalarla ilgili bilgisi son derece kısıtlı. Zarar görenler bu sigortadan haberdar olmayınca da sigorta tedbiri boşa çıkıyor. Esasında bu sigortaları öğrenmek bir vatandaşlık hakkıdır diyebiliriz. Bunun için de zorunlu sigortalarla ilgili ortaokul veya liselere ders konabilir. Her yıl sigorta haftasında bir zorunlu sigorta işlenebilir. Böylece müfredat doğrudan çocuklarımızın hayatına da dokunmuş olur. Çocuklar sayesinde anne babalar da bu sigortaları öğrenebilirler. Her zaman çocuklar ailelerinden öğrenmez, bazen aileler de çocuklardan öğrenebilir.
TRAFİK VE DASK
Bilinmeyen zorunlu sigortalardan, kamuoyunda en çok bilinen zorunlu sigorta türü olan trafik sigortasına geçelim. Bu branşın tam adı “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası.” Ülkemizdeki 21 milyon aracın %80’den fazlasının trafik sigortası olduğu için en çok bilinen zorunlu sigorta türü de bu.
Trafik sigortasından sonra en çok bilinen zorunlu sigorta türü ise Zorunlu Deprem Sigortası. Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından sunulan bu zorunlu sigorta branşında sigortalılık oranı %46. DASK kurulduktan sonra Afyon’da meydana gelen ilk depremde, zorunlu deprem sigortası olup da evleri yıkılanlar tazminat talebinde bulunmayınca, DASK yetkilileri hasar gören sigortalıları gidip kendilerini bulmuşlar. Meğer bu sigortalılar zorunlu deprem primini, tapu işlemlerindeki harçlardan biri sanmışlar!
Neyse ki o dönemle kıyasladığımızda günümüzde bu üründe epeyce mesafe kat edildiğini görebiliyoruz.
YA DİĞERLERİ…
Diğer zorunlu sigortalar ise; Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası, Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası, Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası, Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, Zorunlu Sertifika Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, Zorunlu Paket Tur Sigortası.
Kaynak: sigortacıgazetesi.com.tr

Yorumlar