DASK Nedir? Nasıl Hesaplanır ve Avantajları Nelerdir?

DASK Nedir? 
Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından sunulan ve DASK adıyla bilinen zorunlu deprem sigortası; deprem nedeniyle oluşabilecek maddi kayıplara karşı alınabilecek en etkili önlemdir. Büyük bir kısmı deprem açısından yüksek risk taşıyan ülkemizde, 1999 Gölcük Depremi başta olmak üzere büyük zararlara sebep olan birçok deprem yaşanmış ve yaşanmaktadır. Bu nedenle 2000 yılında faaliyete geçen Doğal Afet Sigortaları Kurumu, deprem sigortasını zorunlu hale getirmiştir. 
Tüm binalar için geçerli olan ve her yıl yenilenmesi gereken zorunlu deprem sigortası, herhangi bir depremin ardından konutlarda oluşabilecek birbirinden farklı zarar türlerini teminat altına almaktadır. 150.000 TL'e kadar oluşabilecek hasarları karşılayan sigorta türü, yalnızca deprem kaynaklı hasarlarda değil; tsunami, toprak kayması, yangın, patlama ve benzeri durumlarda da konutlarda oluşabilecek maddi zararları da karşılamaktadır. Deprem sigortası, afet dışı nedenlerden dolayı oluşan zararları ve konut içerisindeki eşyalarda meydana gelebilecek kayıpları karşılamadığı için ev koruma ve eşya koruma amacıyla konut sigortası ve eşya sigortası yaptırmak gerekmektedir. Ek olarak konut sigortası fiyatları dahil olmak üzere tüm sigorta çeşitleri için farklı sigorta fiyatları belirlendiği unutulmamalıdır.  

DASK Sigortası Hesaplama 
Zorunlu deprem sigortası, her yıl yapı maliyetlerine bağlı olarak belirli bir teminat tutarı sunmaktadır. Yapı maliyetlerindeki artışla beraber yükselen teminat tutarı, binalar tekrar inşa edildiğinde harcanacak olan toplam masraf miktarını baz almaktadır. Yapının değeri zorunlu deprem sigortasının azami teminat tutarını aştığı durumlarda sigortalı dilerse farklı sigorta şirketlerinden isteğe bağlı deprem sigortası da yaptırabilmektedir. DASK fiyatları dışında kalan bu durumda sigortalının isteğe bağlı deprem sigortası fiyatlarını dikkate alması gerekmektedir. 
Zorunlu deprem sigortası yalnızca binalar için geçerli olmakla birlikte arsalar için geçerli değildir. Bu nedenle sigorta bedeli sadece konut içindir; arsa için değil. Zorunlu Deprem Sigortası yaptırabilmek için; sigortalının ismi, telefon numarası, adresi, T.C. kimlik numarası, sigorta kapsamına alınacak binanın açık adresi, tapu detayları, inşa tarihi, yapı türü, toplam kat sayısı, mevcut hasar durumu, yapının brüt yüz ölçümü ve kullanım şekli bilgilerinin yer aldığı belgeler temin edilmelidir. 
Uygun konut sigortası, deprem sigortası, kasko ve çok daha fazlasına Mapfre Sigorta aracılığıyla sahip olabilir, böylece hayatınızı her açıdan güvence altına alabilirsiniz.

Kaynak: Mapfre

Yorumlar